Chính quy

Học vẽ có khó không?

Học vẽ có khó không?

Học vẽ có khó không? Học vẽ cần năng khiếu không?  Nếu bạn quyết tâm thì khó cũng trở thành hiện thực, chỉ cần chăm chỉ và lòng kiên trì