Tin chuyên ngành

Kiến trúc xanh có từ bao giờ

Kiến trúc xanh có từ bao giờ

     Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, đã nảy sinh các khuynh hướng kiến trúc mới nhằm đưa con người trở lại với thiên nhiên, lấy

Nhà tổ ong cho người vô gia cư

Nhà tổ ong cho người vô gia cư

Công ty Framlab đưa ra ý tưởng che phủ những bức tường trống trong thành phố New York bằng các kết cấu tổ ong – đây đồng thời là chỗ

Điêu khắc trong kiến trúc

Điêu khắc trong kiến trúc

Kiến trúc và điêu khắc là hai ngành nghệ thuật này gắn bó với nhau rất khăng khít không tách rời trong suốt quá trình lịch sử của loài người. Điêu