Tin tức – sự kiện

Kiến trúc xanh có từ bao giờ

Kiến trúc xanh có từ bao giờ

     Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, đã nảy sinh các khuynh hướng kiến trúc mới nhằm đưa con người trở lại với thiên nhiên, lấy