Lao động việc làm

Thông báo tuyển dụng Kiến trúc sư

Thông báo tuyển dụng Kiến trúc sư

Xí nghiệp tư vấn số 4 thuộc Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng tuyển dụng Kiến trúc sư công trình, cụ thể như sau: Đối tượng: Kiến

Thông báo tuyển dụng kiến trúc sư

Thông báo tuyển dụng kiến trúc sư

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà mình (Homeservices.,Jsc) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản như: bảo trì công trình dân dụng, tư

Buồn vui nghề kiến trúc sư

Buồn vui nghề kiến trúc sư

Kiến trúc sư là một trong những nghề lâu đời nhất trên thế giới có lý thuyết khoa học và cơ sở pháp lý hành nghề. Nghề kiến trúc, về