Giới thiệu khoa Kiến trúc

Địa chỉ: Tầng 5, phòng 501 – 2, Tòa nhà Viện âm nhạc CC2 Mỹ Đình, đường Mễ Trì,Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trưởng khoa: GS.TS Kiến trúc sư Phạm Đình Việt

Ngày thành lập: 27/4/1995

Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc công trình (khối V,H), Quy hoạch (Khối V,H) , Nội thất (khối V, H, H1 )

Loại văn bằng tốt nghiệp: Hệ chính quy tập trung

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Kiến trúc sư

Điều kiện đầu vào: Xét tuyển thí sinh thi khối V,H,H1

Thời gian đào tạo: 05 năm;

Công việc có thể làm và chức danh có thể đảm nhận:

– Quản lý, thiết kế, tư vấn tại cơ quan  nhà nước, doanh nghiệp.

– Làm công việc nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các học viện, nhà trường.

– Triển khai các dự án liên quan đến qui hoạch;

– Tiếp tục học để giành các học vị thạc sỹ, tiến sỹ

– Cán bộ thiết kế, tư vấn, quản lý; Cán bộ nghiên cứu

– Cán bộ nghiên cứu ,giảng dạy tại các học viện, nhà trường

– Chủ các doanh nghiệp liên quan đến kiến trúc, xây dựng