Giới thiệu đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Nội thất

Đồ án tốt nghiệp là thành quả 5 năm miệt mài đèn sách của sinh viên, ý tưởng, tinh hoa, kiến thức… được  ấp ủ trong đứa con tinh thần. Nhân sự kiện khóa 18 chuyên ngành Nội thất bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chúng tôi xin giới thiệu một số đồ án tiêu biểu của sinh viên. Trong đó, đồ án “Nhà hàng bầu cổ” của sinh viên Phạm Minh Đức được Hội đồng đánh giá cao, đạt 9,40 điểm và gửi đi dự thi ở các sân chơi lớn hơn. Với tư cách là những người thầy – trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn các em, chúng tôi rất tự hào về thành quả của học trò.

 Tờ 1

Tờ 2

Tờ 3

Tờ 4

Tờ 5

Tờ 6

Tờ 7

Tờ 8

                                                                                                                     (Khoa Kiến trúc – Đại học Đông Đô)