Author Archives: admin

Kiến trúc xanh có từ bao giờ

Kiến trúc xanh có từ bao giờ

     Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, đã nảy sinh các khuynh hướng kiến trúc mới nhằm đưa con người trở lại với thiên nhiên, lấy

Thông báo tuyển dụng Kiến trúc sư

Thông báo tuyển dụng Kiến trúc sư

Xí nghiệp tư vấn số 4 thuộc Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng tuyển dụng Kiến trúc sư công trình, cụ thể như sau: Đối tượng: Kiến